Nevid Müsmir – Ezeli Canımız | Mamaş FM

Nevid Müsmir – Ezeli Canımız

nevid_musmirEy ezelî cân ile cânânımız
Aşk-ı ruhundur ebedî şânımız
Ka’be yüzündür bize, ey dil-rübâ
Zülf-ü ruhun kıble vü imânımız

Kim ki Sücût eylemedi hüsnüne
Dîv -i la’in oldu vu Şeytânımız
Evvel ü âhirde yüzündür yüzün
Sûret-i Allâh ile rahmânımız

Uymadı ârif sözüne vâ’izin
Dîve Mutî’ olmadı insânımız
Tâ bilesen kim ne imiş ey fakîh
Âdem-i hâki ile ihsânımız.
************************
Gazel: Nesimî
Müzik: Nevid Müsmir
( Azerbaycan aşık müziğinden ilham alınmıştır)
Ruh: Yüz
Sücût: Secde kılmak
Dîv: Dev
la’in: Lanet edilmiş
Mutî: Tâbi
fakîh: Fıkıhçı
Âdem-i hâk`i: Topraktan yaratılmış olan insan

Paylaş:

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: